Arviointipalvelu

Kaipaatko ammattilaisen näkemystä ja palautetta tekstistäsi?

1. Koko käsikirjoituksen paneutuva lukeminen.

2. Käsikirjoituksen luonteesta, vahvuuksista ja kehittämiskohdista laadittu huolellinen lausunto.

Hinnasto
Ota yhteyttä
Takaisin ylös

Yksityisohjaus

Kaipaatko henkilökohtaista kirjoittamisen ohjausta ja keskustelua tekstistäsi?

1. Arviointipalvelun.

2. Ohjauskeskustelun.

Hinnasto
Ota yhteyttä
Takaisin ylös

Kustannustoimittaminen

Haluatko julkaista käsikirjoituksesi omakustanteena tai tarjota kustantamolle mahdollisimman valmista käsikirjoitusta?

Tähtitekstin kustannustoimituspalveluun sisältyy kaksi vaihetta, joiden välissä kirjoittaja työstää tekstistä uuden version:

  • 1. vaihe: Arviointipalvelu ja ohjauskeskustelu.
  • 2. vaihe: Tarkemmat editointiehdotukset ja ohjauskeskustelu.
Hinnasto
Ota yhteyttä
Takaisin ylös

Oikolukeminen

Haluatko julkaista valmiin käsikirjoituksesi laadukkaana omakustanteena tai muuten vain varmistua, että tekstisi kieli- ja muotoseikat ovat kohdillaan?

Tähtitekstin oikolukupalveluun sisältyy lyönti- ja oikeakielisyysvirheiden korjaaminen, muotoseikkojen (esim. kappalejaot) korjaaminen sekä isompien kielellisten ongelmakohtien korjausehdotukset.

Hinnasto
Ota yhteyttä
Takaisin ylös

Neuvontapalvelu

Haluatko saada valmiin käsikirjoituksesi kansien väliin, mutta et tiedä miten toimia?

Hinnasto
Ota yhteyttä
Takaisin ylös

Tekstipalvelu

Kaipaatko ammattilaisen apua kustantamon saatekirjeen tai omakustanteen markkinointitekstien laadinnassa?

Tähtitekstin tekstipalvelu tarkistaa, editoi, laatii tai ohjaa tarpeen mukaan.

Hinnasto
Ota yhteyttä
Takaisin ylös